Zorgzwaarte indicatie

Om voor dagbesteding in aanmerking te komen is een zorgzwaarte indicatie noodzakelijk. Indien je beschikt over een dergelijke indicatie neem dan contact op met ons om te kijken wat mogelijk is. Het spreekt natuurlijk voor zich dat wij hierin ondersteuning geven.

Mocht er geen zorgzwaarte indicatie zijn afgegeven dan moet deze worden aangevraagd. Afhankelijk van de beperking moet deze aanvraag gebeuren bij de gemeente waar de deelnemer woonachtig is, een zogenaamde WMO aanvraag. Of bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) als de beperking valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zowel het WMO en WLZ aanvraag traject zijn intensief en nemen tijd in beslag. Ook in dit traject kunnen wij uiteraard ondersteuning bieden indien dit gewenst is.

Geschikt/Ongeschikt

In beginsel is iedereen met een indicatie geschikt en van harte welkom voor dagbesteding bij Stichting Zorg Samen Doen, alleen moeten wij de veiligheid van alle deelnemers kunnen waarborgen dus heeft het bestuur er bewust voor gekozen om geen zorg te bieden aan deelnemers met de volgende problematiek:

  • Ernstige agressieproblemen;
  • Verslavingsproblematiek zoals drugs en alcohol;
  • Waarbij de veiligheid van onze zorgverlener(s) niet gewaarborgd kan worden (zoals bedreigingen, onveilige situaties, seksuele intimidatie).

Deze voorwaarden zijn ter beoordeling van het zorgmanagement bij de intake procedure, behandeling en evaluatie.

Maatwerk

Iedereen is uniek waardoor een specifieke aanvraag gedaan moet worden aan het juiste loket van de overheid. Een goede voorbereiding voor de aanvraag is dus noodzakelijk om fouten en vertraging te voorkomen. Wij ondersteunen de deelnemers en ouders bij deze aanvraag indien dit gewenst is.

Scroll naar boven

Wil je meer weten over onze dagbesteding?

Stuur je vraag in

We doen ons best om zo spoedig mogelijk contact met je op te nemen.