Missie en Visie

Het bestuur van de Stichting Zorg Samen Doen geeft richting aan de organisatie door middel van de missie en visie. Jaarlijks evalueert het bestuur of de doelen aansluiten bij de marktontwikkelingen en wetgeving.

Missie

Stichting Zorg Samen Doen stelt als doel om deelnemers te laten groeien door goede zorg. Onze begeleiders zijn er voor de deelnemers en ze te helpen bij de ontwikkeling in het arbeidsproces en van de sociale vaardigheden. Zinvol werk als dagbesteding, waar activiteiten doen die leuk zijn worden geprefereerd boven dat wat gedaan moet worden.

Deelnemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en het is ons doel om op die afstand in te lopen of die zo klein mogelijk te maken. Wij willen af van de stigmatisering dat mensen met een beperking uitsluitend geschikt zouden zijn voor repeterend werk. Om deze missie vorm te geven zijn goed opgeleide, gemotiveerde begeleiders een absolute must en een speerpunt in onze bedrijfsvoering.

Visie

“Een solide huis staat op een solide fundering”.

Stichting Zorg Samen Doen is een zorgbedrijf dat zich richt op deelnemers met een indicatie voor dagbesteding en/of individuele begeleiding. De deelnemer staat voorop en wordt beoordeeld op zijn of haar mogelijkheden. We deinzen niet terug om ook de onmogelijke activiteiten mogelijk te maken. Voor iedere deelnemer is er een weloverwogen zorgplan samengesteld, bij voorkeur samen met ouders/verzorgers.

De deelnemers bij Stichting Zorg Samen Doen worden begeleid in organisaties zoals Woonwarenhuis De Springplank. Hier wordt deelnemers geleerd hoe het is om te werken in een echte werkomgeving en krijgen ze hulp met het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Het belangrijkste doel is om goede werkplekken met zinvolle arbeid te realiseren, met goede communicatie tussen gemeenten, werkgevers, ondernemers, scholen en ouders en/of verzorgers.

Scroll naar boven

Wil je meer weten over onze dagbesteding?

Stuur je vraag in

We doen ons best om zo spoedig mogelijk contact met je op te nemen.